Dự án

Dự án thi công BBBAMKING - Hà Huy Tập - Gia Lâm - Hà Nội

Sơ lược về dự án thi công BBBAMKING Hà Huy Tập - Gia Lâm - Hà Nội

  • Chủ dự án: Anh Dương
  • Diện tích: 70m2
  • Hạng mục: Thi công quán trà sữa
  • Phong cách: Hiện đại 
  • Đơn vị thi công: MSPACE

Hình ảnh dự án